Preghiere in esperanto

Preĝo al Sankta Pio la 10a
 
Ho Sankta Pio la 10a, milda kaj korhumila,
laǔ simileco de Jesuo kiun Vi sambone prezentis inter ni,
akceptu kompatema nian preĝon, kiel Vi patre aǔskultis surtere ĉiujn ajn kiuj turniĝis al Vi.
Vidu kiom estas malĝojaj niaj tempoj kaj kiel
la malamikoj de Dio batalas contraǔ Lin kaj Liajn Gefilojn!
Leviĝu en la nevenkebla forto de Via spirito kaj protektu la Eklezion;
defendu Vian Posteulon;
savu ĉiujn nin kiuj, unuiĝitaj kune kun Vi en unu sola koro,
Vin preĝpetas prezenti ĉe la trono de Dio niajn preĝojn,
ĉar inter tiomaj danĝeroj la Eklezio kaj la kristana societo
kantu ankoraǔfoje la himnon de la liberigo, de la venko kaj de la paco.
Tiel estu!
 
Ho “Sankta Papo” Pio la 10a,
bona kaj viglanta paŝtisto, Vi,
kiu atingis la gloron de la Sanktuloj,
aǔskultu la preĝon, kiun ni prezentas ĉe Viaj piedoj.
Akiru al ni la veran amon de Jesuo, tiel ke ni vivu nur en Li!
Ni preĝpetegas por ni Vian grandan devotecon je la Beata Virgulino Maria;
kaj ke ni liberiĝu disde ĉiu malbono de la animo kaj de la korpo!
Kaj igu, ke la Eklezio kaj la kristana socio – samkiel Vi tiom deziris –
kantu la himnon de venko kaj paco!
Amen.
Ho Sankta Papo Pio la 10a,
bona kaj viglanta paŝtisto, Vi,
kiu atingis la gloron de la Sanktuloj,
aǔskultu la petegon, kiun ni konfide adresas al Vi.
Donu ke oni konu pli kaj pli bone la Sinjoron Jesuon
kaj ke ni amu Lin profunde, tiel ke ni vivu por Li kaj per Li.
Savogardu nin disde ĉiu malbono de l’animo kaj de l’korpo. 
Helpu nin vivi aǔtentikaj atestantoj pri la amo de Dio por la gefratoj.
Protktu la tutan Eklezion, nian Diocezon, nian paroĥon, la familiojn. 
Igu, ke ni imitu vian grandan devotecon por la Beata Virgulino Maria,
nia ĉiela Patrino. 
Via protekto atingu ankaǔ la civilain instituciojn kaj tiujn,
kiuj aktivas en la socia vivo. 
Igu nin konstantaj agantoj de paco inter ni kaj en la socio.
Amen.

Por elpeti difavorojn kaj akiri gracojn 

1 – Ho Sankta Pio la 10a,
Vi kiu sciis vivi kutime ĉe Dio, helpu nin orienti al Sinjoro nian vivon:
la laboron kaj la lernadon, la familiajn kaj la sociajn rilatojn,
la amuzon kaj la suferadon, la vivon kaj la morton.
Gloro al la Patro kaj la Filo, kaj la Sankta Spirito.
Kiel estis en la komenco kaj nun, kaj ĉiam, kaj en la jarcentoj da jarcentoj. Amen.
Sankta Pio la 10a, preĝu por ni! 
 
2 – Ho Sankta Pio la 10a, V
i kiu estis saĝa kaj konkreta reformisto,
kapabla ankaǔ pri novigaj kaj profetaj gestoj,
de la ĉielo daǔrigu hodiaǔ la mision kiun konfidis al Vi la Sinjoro.
Propetu por la Eklezio, por ke ŝi povus supervenki la danĝerojn kiuj ŝin minacas,
kaj plenumi ŝian mision en la amondo.
Akiru al ŝi persisti en la fideleco, en la kuraĝo kaj en la sankteco. 
Gloro al la Patro kaj la Filo, kaj la Sankta Spirito.
Kiel estis en la komenco kaj nun, kaj ĉiam, kaj en la jarcentoj da jarcentoj. Amen.
Sankta Pio la 10a, preĝu por ni! 
 
3 – Ho Sankta Pio la 10a,
Vi estis ĉiam zorgema la spiritajn kaj materiajn necesojn de la personoj,
kiujn vi aliris dum via paŝtista ofico.
Al Vi ankaǔ ni adresas nin fideme.
Via koro de “bona Patro” komprenas kion ni ne scias esprimi.
Akiru al ni de la Sinjoro gracojn kiuj estas konformaj al Lia volo kaj por nia vera bono.
Precipe ni petas de Vi la gracon …
Gloro al la Patro kaj la Filo, kaj la Sankta Spirito.
Kiel estis en la komenco kaj nun, kaj ĉiam, kaj en la jarcentoj da jarcentoj. Amen.
Sankta Pio la 10a, preĝu por ni!
Liturgia preĝo
Ho Dio,
Kiu por defendi la katolikan kredon kaj por unuigi ĉion en Kristo
animis per Via Spirito de saĝeco kaj forto Papon Sanktan Pion la dekan,
igu, ke je la lumo de Liaj instruadoj kaj Lia ekzemplo,
ni atingu la paŝtejon de la eterna vivo.
Per Kristo nia Sinjoro. Amen.
Por nia paroka kaj dioceza komunumo por ke,
pro propetado de Sankta Pio la Deka,
povus vivi la saĝecon kaj la forton,
kiujn la Sinjoro elvokis en li per sia Spirito kaj,
gvidata de liaj instruadoj kaj de lia ekzemplo,
atingu la rekompencon de la senfina vivo, ni preĝu:
Helpu nin, Sinjoro, per la forto de via Spirito!
 
Ho Sankta Pio la Deka,
kiu en Via profunda humileco elverŝis larmojn de korpremita doloro kiam,
levata al la kulmino de la papregado,
deklaris estis maldigna je ĉi tiu peza tasko,
elpetu por ni ĉe Dio la gracon humiligi
nin dum ĉiuj niaj agadoj kaj submeti nin ĉiam al Lia Sanktega volo.
Plifortigu per Via ptopetao nian Fidon je la dia Providenco;
akiru ke al al homaro,
dividita laǔ multaj egoismoj,
estu evitata la plago de novaj militoj;
ke en la animo de la regantoj superregu sincera
volo de karitato kaj de justeco per atingi veran pacon;
ke en ĉiuj koroj regu la forto disiĝi
for de la surteraj posedaìoj kaj ĉiam konformiĝi
al Via sankta malriĉeco.
o dolĉa, ho anĝela Pio la deka,
liberigu nin per Via potenca protekto de ĉiuj malbonoj;
helpu nin ĉe nia morthoro,
tiel ke indigataj atingi Vin en Paradizon,
ni rajtas kanti kune kun Vi la laǔdojn de la Sinjoro kaj de Lia Sanktega Patrino. Tiel estu.
Himno al Sankta Pio LA Xa 
 
Sonoras en la ĉielo la oraj trumpetoj,
reeàas ĉi tie sonoriloj arĝentitaj;
la popolo altigas festa sian kanton
al bona Paŝtisto, al Pio Deka Sanktulo. 
 
Refr. Revenu inter ni, kiam descendas vespero
            kaj laca animo sin sternas en preĝon,
            helpu viaj gefiloj doni gloron al Sinjoro,
            sin senti gefratoj kaj sin ami inter ili. 
 
De paco kaj de ĝojo vi estis paŝtisto,
de la trono de Petro radiis la amon,
nun turnu rigardon al humila via tero:
gardu viaj gefiloj de malamo kaj milito. 
 
Refr. Revenu inter ni, kiam descendas vespero
            kaj laca animo sin sternas en preĝon,
            helpu viaj gefiloj doni gloron al Sinjoro,
            sin senti gefratoj kaj sin ami inter ili.