MOTTERLINI Rev. Mons. MAURO

Rev. Mons.
MAURO
MOTTERLINI
Presbitero diocesano
NERVESA DELLA BATTAGLIA
18-05-1985